Junija 2023 je na naša vrata potrkala študentka dunajske Politehnike: slišala je za nabrežinski kamen in za svojo diplomsko nalogo je želela pripraviti načrt za turistično oživitev opuščenih industrijskih prostorov. V dogovoru z mentorjem Jadranom Mladicem se je odločila za odsluženo kamnoseško delavnico, ki se nahaja na območju Rimskega kamnoloma, v smeri proti Sesljanu, in pred kratkim zagovarjala svojo diplomsko nalogo.

Januarja je Carlotta Siciliani zagovarjala diplomsko delo Sinergie a confine – A stone lab in Aurisina. V čast nam je, da smo lahko prispevali k njenemu delu in ponesli nekaj nabrežinskega kamna na Dunaj, kjer predstavlja osnovni material za marsikateri spomenik in zgodovinsko poslopje.
Čestitamo!