Shape

MUZEJ

Shape
Shape

KAMEN _ Muzej nabrežinskega kamna in kamnolomov /  Museo Diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina je nastal z poslanstvom, da bi predstavil, ovrednotil in spodbujal razvoj zgodovinske, kulturne in geološke dediščine nabrežinskega kamna in kamnolomov, ki imajo že od pradavnine osrednjo vlogo v zgodovini in gospodarstvu tega območja.

KAMEN, je tudi akronim:


K = KRAS
A = ARS
M = MUZEJ
E = ETNOGRAFIJA
N = NARAVA

 

KAMEN nima sten, kljub temu pa omogoča, da izhaja pripoved o ozemlju iz tematske osnove in tako ovrednoti posebnosti naše občine, s posebnim poudarkom na kamnolomih, geoloških znamenitostih, prazgodovinskih najdiščih, kamniti arhitekturi, dokumentih o krajevnih podjetjih in ozemlju, ki se znotraj učnih poti prepletajo z ustreznimi naravoslovnimi in zgodovinskimi vsebinami.

KAMEN predstavlja prvi osnutek za geoturistično dejavnost znotraj širšega okvira čezmejnega geoparka Kras, projekta,  ki ga vodi Geološka služba Dežele Furlanije – Julijske krajine.

KAMEN je pobuda, ki jo spodbuja in podpira uprava Občine Devin Nabrežina. Ta je nepridobitnemu društvu Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano Vižovlje Europe zaupala zagon, promocijo in ovrednotenje Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov (s Sklepom Občinskega odbora št. 155 z dne 15. 12. 2021).

Operativno upravljanje projekta KAMEN je torej za obdobje 2022-23 zaupano društvu Casa C.A.V.E., ki se pri svojem delovanju usklajuje z Omizjem za kamen in kamnolome.

 

Shape

Nastanek projekta KAMEN

Projekt KAMEN odlikuje sodelovanje med italijansko in slovensko narodno skupnostjo na območju Občine Devin Nabrežina.

Leta 2020 je Občina s Sklepom občinskega odbora št. 106 z dne 8. 10. 2020 ustanovila Omizje za kamen in kamnolome, ki predstavlja prostor, kjer se medsebojno soočajo nosilci znanja in nosilci interesa. Tu izmenjujejo informacije in predloge ter jih delijo z Občinsko upravo, kar vodi v skupno opredelitev programov, usmeritev in pobud, ki imajo za cilj promocijo in ovrednotenje kamna in kamnolomov tega ozemlja, in tako polagajo temelje za ustanovitev Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov.

KAMEN se rojeva tudi na podlagi izkušenj iz projektov, ki so jih v preteklosti na občinskem ozemlju vodili različni subjekti: naj omenimo na primer obnovo rojstne hiše pesnika Iga Grudna v Nabrežini, h kateri je prispevala Trgovinska zbornica Trst; evropski projekt Marmor iz leta 2009 in projekt Pietra/Kamen (Evropski projekt Italija Občina Devin Nabrežina Comune di Duino Aurisina – Slovenija 2007/2013), ki je med drugim predvideval izvedbo urbanega parka kamnolomov in ustanovitev kamnoseške šole, ob tem pa so v zadnjih desetletjih izšle še številne zgodovinske publikacije o kraju in ljudeh, ki so bili povezani s kamnom in kamnolomi.Med subjekte, ki že dolgo delujejo na področju ovrednotenja krajevne dediščine, gotovo sodi Slovensko kulturno društvo Igo Gruden, ki je skrb za ozaveščanje o krajevni kulture zapisalo med smernice svojega statuta.

Shape

Delovanje kamnolomov je imelo pomembno vlogo v gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju Nabrežine. Pri izkopu in obdelavi kamna je delalo veliko število delavcev, ki so prihajali iz bližnje in daljne okolice. Slovensko kulturno društvo Igo Gruden je zato v preteklih letih izvedlo več pobud, ki so imele za cilj ovrednotenje in dokumentiranje te zgodovinske tematike. Društvo je celo desetletje prirejalo letno razstavo najbolj dovršenih kamnoseških izdelkov obrtnikov s tržaškega in slovenskega Krasa. Poleg tega sta bili izdani dve knjigi: Nabrežinski kamnolomi (1989) je posvečena različnim vidikom zgodovine in dela v tej panogi, Nabrežina skozi stoletja (1996) pa obravnava zgodovino nabrežinske vasi.

V sodelovanju z nižjo srednjo šolo Igo Gruden si je društvo zamislilo in nato uredilo Učno pot Nabrežina, ki je med drugim usmerila pozornost tudi na veliko avstro-ogrsko pokopališče, na značilnosti starega vaškega jedra in na znano Ribiško pot, po kateri so se nabrežinski ribiči spuščali do zaliva Pri čupah. Vodnik za to pot je izšel leta 2002. Leta 2013 je bil objavljen vodnik za pešpot Slivno, ki vodi mimo slivenskih gradišč in bližnjih kalov. Obenem je društvo pripravilo več začasnih razstav o krajevni zgodovini, na katerih je razstavilo predmete, fotografije in dokumente iz Nabrežine.

V zadnjih letih je Občina sklenila partnerstvo, nudila pokroviteljstvo in prispevala k organizaciji dogodkov Energija prostorov / Festival vetra in kamna, ki jih organizira društvo Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano Vižovlje Europe v sodelovanju z nekdanjim Festivalom Karsiart. V sklopu teh dogodkov se je rodil projekt Potovanje kamna – iz Nabrežine v svet, znotraj katerega so nastale Čezmejne delavnice sodobnega kiparstva v nabrežinskem kamnu, ki se ga v obliki umetniške rezidence udeležujejo umetniki kiparji. Njihove stvaritve so ostale v naših krajih in tako prispevajo k njihovi privlačnosti. Znotraj festivala je nastala zamisel za učne poti o kamnolomih in drugih geoloških znamenitostih, ki s sodelovanjem krajevnih in mednarodnih subjektov predstavljajo prvi pomembni korak v smeri razvejane muzejske ponudbe.

Shape

K nastanku projekta KAMEN so prispevali tudi naslednji subjekti:

JUS COMUNELLA NABRESINA GEMEINDE

Agrarna skupnost Jus Comunella Nabresina Gemeinde je pravni subjekt, ki združuje zgodovinske družine iz Nabrežine, upravlja skupno lastnino in se posveča varstvu in vrednotenju domačega ozemlja. Razvija projekte s krajevnimi društvi, v zadnjih letih pa je izvedla več posegov v javno korist: območje starega javnega kopališča je bilo spremenjeno v javno parkirišče, nekaj razredov za učence osnovne šole V. Šček so prilagodili standardom, prizadevajo si za razvoj projekta Kamnolom Ivere 3. V kratkem bodo stekla dela za obnovo Poti za Vodico / Sentiero della salvia. Za prihodnost pripravljajo več ambicioznih projektov.

 

ESTPLORE

V sklopu pobud za ovrednotenje kamna in ponovnega odkrivanja naravoslovne in kulturne dediščine na občinskem ozemlju, so naravoslovni vodiči – ESPLORE – z licenco FJK preizkusili in razvili prve tematske učne poti o nabrežinskem kamnu, začenši s starim vaškim jedrom, ki so ga izpostavili širši javnosti med dnevi FAI spomladi 2021. Dalje so oblikovali vodene oglede v sklopu Festivala vetra in kamna in tako ovrednotili del Ribiške poti z vidika tematike kamna in si zamislili geo-kolesarske izlete za Deželno geološko službo ob Tednu Geoparka 2021. Prav tako so si zamislili učne dejavnosti za šole vse stopenj.

V sodelovanju z znanstvenim odborom muzeja KAMEN se nadaljujeta povezovanje z dejavnostmi, ki so prisotne na ozemlju, in ustvarjanje ter promocija učnih poti muzeja KAMEN, ki se razlikujejo po ciljni publiki: od domačinov, ki so navdušeni nad tem, da ponovno odkrivajo lastno zgodovino, do turistov, ki lahko Kras odkrivajo v novi luči.

 

DRUŠTVO FLAVIO VIDONIS

Društvo GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS, je bilo ustanovljeno s ciljem promoviranja pobud, ki imajo za namen spoznavanje zgodovinskih dogodkov julijske krajine in celotnega čezmejnega prostora ob Sloveniji, Avstriji in Madžarski. Že deset let prireja festival Duino&Book, ki se vsako leto poglablja v teme, ki se dotikajo našega ozemlja, s konferencami, predstavitvami, razstavami, koncerti, predstavami, pohodi, pravljicami in degustacija, v katerih se pogosto znajde v glavni vlogi tudi nabrežinski kamen.

Ostanimo v stiku!
Sledi nam na družbenih omrežjih