Pod nenavadno vročim pomladnim soncem, ki je udeležence opominjalo na neizprosne razmere pri delu v kamnolomu, je 14. aprila potekal zgodovinsko naravoslovni sprehod, med katerim so ponovno nastopili igralci stalnega gledališča La Contrada La Contrada di Trieste z besedilom pesmi Nabrežinskim kamnolomcem domačega pesnika Iga Grudna. Sprehod je uvedla Sara Famiani iz Estplore, ki je opisala značilnosti kamnoloma Ivere 2, kjer še vedno poteka izkopavanje in se zato stalno spreminja. Med spuščanjem v kamnolom so udeležence pozdravili zvoki in klici igralcev: Enza De Rose, Elena Husu in Valentino Pagliei so se izmenjavali v podajanju pesmi Nabrežinskim kamnolomcev v slovenščini in italijanščini. Dialog obeh jezikov je učinkoval kot odmev, ki se je razlegal po stenah kamnoloma in ga je spremljalo oglašanje hudournikov, ki so leteli nad kamnolomom. Še posebej so prišli do izraza opisi hudih delovnih razmer delavcev, bede, ki je spremljala njihove družine, pritisk režima, ki je posegal celo v njihovo istovetnost. Po kratkem pozdravu Jasne Simoneta, predsednice Slovenskega kulturnega društva Igo Gruden, ki je opisala pesnikovo povezanost s kamnarsko dejavnostjo, se je sprehod nadaljeval v spremstvu Marca Manzonija, geologa in odgovornega za varnost v podjetju Cava Romana.